WIE ZIJN  WIJ ?

 

Graag stellen wij u aan ons voor. Adviesburo Wegro is een aktief kantoor met een sterk persoonlijk karakter. Uw directe contactpersonen zijn Tineke en Gregoor Groeneveld. Aangenaam kennis met u te maken! Wij geven u een perfecte persoonlijke service. En dat doen wij graag. Bij ons is een klant GEEN nummer! Onze klanten weten dat in hoge mate te waarderen!


Wij zijn een onafhankelijk adviesburo en houden ons bezig met advisering op het gebied van o.a. verzekeringen, hypotheken en lijfrentes. Wij doen zaken met een groot aantal verschillende verzekeringsmaatschappijen, banken en andere instellingen. Daardoor hebben wij de mogelijkheid u een volstrekt objectief advies te geven.


Onze klantenkring bestaat uit particulieren en het midden- en kleinbedrijf.Informatie over onze dienstverlening:

Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiŽle overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken.

Naam en adres:

Adviesburo Wegro Arnhem
I.W.J. Vos de Waelstraat 8
6842 AW  Arnhem
Telefoon: 026-3812602
adviesburo@wegro.nl 

Wegro Dienstenwijzer:

 

In onze Dienstenwijzer kunt u terugvinden wie wij zijn, hoe wij te werk gaan en welke beloning wij vragen voor producten die niet op provisiebasis meer uitgevoerd mogen worden.

 

 

 

Dienstverleningsdocument:

 

Voordat u ons opdracht geeft om voor een hypotheek en/of verzekering te adviseren en te bemiddelen, krijgt u van ons een dienstverleningsdocument. Een dergelijk document stelt u in staat om een beter inzicht in onze dienstverlening te verkrijgen. Er zijn drie dienstverleningsdocumenten, namelijk voor een hypotheekaanvraag, voor vermogen opbouwen en voor risico's afdekken. De genoemde bedragen in deze dienstverleningsdocumenten zijn gemiddelde bedragen. Daarom krijgt u voorafgaand aan uw eventuele opdracht een overzicht van bedragen van specifieke diensten. Wij rekenen een vast bedrag. Dan weet u waar u aan toe bent en wordt u achteraf niet geconfronteerd met tegenvallers.

 


Registratie bij de  Autoriteit FinanciŽle Markten:

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit FinanciŽle Markten onder nummer: 12010647


Aard van dienstverlening:

Met de vergunning die wij hebben mogen wij adviseren en bemiddelen in:
Schadeverzekeringen
Levensverzekeringen
Hypothecair krediet
Consumptief krediet
Spaarrekeningen
Betaalrekeningen


Hebt u een klacht?

Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bent u echter niet tevreden, dan vragen wij u dit ons dit te laten weten. Wij doen dan ons best om u weer tevreden te  stellen.  Vindt u dat wij niet naar uw tevredenheid op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u contact opnemen met de volgende onafhankelijke klachteninstantie:

Klachteninstituut Verzekeringen
Postbus 93560
2509 AN  Den Haag

Aansluitnummer: 2004006


Adviesvrij:

Ons kantoor is adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiŽle producten van bepaalde verzekeringsmaatschappijen, banken en/of hypotheekverstrekkers.

Geen zeggenschap:

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiŽle producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.


Selectie van aanbieders:

Periodiek maken wij een selectie van de financiŽle producten die banken en verzekeringsmaatschappijen voeren. Hierbij werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.


Wijze waarop wij beloond worden:

De kosten van onze werkzaamheden worden gefinancierd door de verzekeraar waar wij uw verzekering onderbrengen. Voor sommige producten (o.a. hypotheken, levensverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekering en woonlastenverzekeringen) mogen wij geen provisie ontvangen en zullen wij u rechtstreeks kosten in rekening brengen voor onze dienstverlening. Wij informeren u vooraf over de kosten door middel van een dienstverleningsdocument,zodat u nooit voor onverwachte kosten komt te staan.

 

Dienstverleningsdocument:

Voordat u ons opdracht geeft om voor een hypotheek en/of verzekering te adviseren en te bemiddelen, krijgt u van ons een dienstverleningsdocument. Een dergelijk document stelt u in staat om een beter inzicht in onze dienstverlening te verkrijgen. Er zijn drie dienstverleningsdocumenten, namelijk voor een hypotheekaanvraag, voor vermogen opbouwen en voor risico's afdekken. De genoemde bedragen in deze dienstverleningsdocumenten zijn gemiddelde bedragen. Daarom krijgt u voorafgaand aan uw eventuele opdracht een overzicht van bedragen van specifieke diensten. Wij rekenen een vast bedrag. Dan weet u waar u aan toe bent en wordt u achteraf niet geconfronteerd met tegenvallers.

 I.W.J. Vos de Waelstraat 8 - 6842 AW Arnhem
Telefoon: 026-3812602
adviesburo@wegro.nl
www.wegro.nl

 

HOME PAGE