SPAREN

De twee belangrijkste manieren van sparen zijn:

Sparen via een Spaarrekening
Sparen via een Verzekering

 

 

 

Sparen via een Spaarrekening

 De eerste manier is sparen door een spaarrekening te openen bij een bank. U ontvangt dan rente. Het saldo is meestal vrij opneembaar. De rente blijft fiscaal onbelast. Over het saldo per 1 januari van alle tegoeden op spaarrekeningen, bankrekeningen, aandelen- en optiebezit en soms ook over de waarde van een kapitaalsverzekering wordt per jaar in box 3 aan belasting berekend:

tot 75.000,-- wordt 0,86% vermogensrendementsheffing geheven.

vanaf 75.000,-- tot 975.000,-- wordt 1,38% vermogensrendementsheffing geheven.

vanaf 975.000,-- wordt 1,62% vermogensrendementsheffing geheven.

Er geldt een vrijstelling van 25.000,-- per fiscale partner.

 

Adviesburo Wegro kan u een goede spaarrekening aanbieden met een hoge rente en met een vrij opneembaar saldo. Vraag informatie aan door ons te bellen (026-3812602) of te emailen. 

 

Sparen via een Verzekering:

De tweede manier van sparen is een verzekering af te sluiten bij een verzekeraar. Het rendement is afhankelijk van het systeem van een verzekeraar. Dat kan een winstdelingssysteem zijn of een rendement gekoppeld aan een pakket staatsleningen of andere vormen. Jaarlijks wordt de waarde van de verzekering vastgesteld en over deze waarde wordt per jaar in box 3 aan belasting berekend:

tot 75.000,-- wordt 0,86% vermogensrendementsheffing geheven.

vanaf 75.000,-- tot 975.000,-- wordt 1,38% vermogensrendementsheffing geheven.

vanaf 975.000,-- wordt 1,62% vermogensrendementsheffing geheven.

Er geldt een vrijstelling van 25.000,-- per fiscale partner.

 

Adviesburo Wegro kan u een goede spaarverzekering aanbieden waarbij wij rekening houden met alle voorwaarden waaraan een dergelijke verzekering moet voldoen. Voor een kinderstudieverzekering bijvoorbeeld of voor een aanvulling op uw pensioen. Vraag informatie aan door ons te bellen (026-3812602) of te emailen.

 

Dienstverleningsdocument

 

Voordat u ons opdracht geeft om voor een spaarverzekering of lijfrenteverzekering te adviseren en te bemiddelen, krijgt u van ons een dienstverleningsdocument Vermogen Opbouwen. Een dergelijk document stelt u in staat om een beter inzicht in onze dienstverlening te verkrijgen. Het genoemde bedrag in dit dienstverleningsdocument is een gemiddeld bedrag. Daarom krijgt u voorafgaand aan uw eventuele opdracht een overzicht van bedragen van specifieke diensten. Wij rekenen een vast bedrag. Dan weet u waar u aan toe bent en wordt u achteraf niet geconfronteerd met tegenvallers.

 
 
 
 

HOME PAGE