HYPOTHEKEN

Een Goed Hypotheek Advies

Een goed hypotheek-advies is een absolute noodzaak. Het gaat immers om een behoorlijke investering. Adviesburo Wegro adviseert u graag vrijblijvend. Objektief en onafhankelijk, altijd rekening houdend met uw belangen. Zo u wilt bij u thuis of 's avonds. Waarom belt u niet voor een vrijblijvende afspraak? Ons telefoonnummer is 026-3812602. Of stuur ons een email.

Dienstverleningsdocument en Wegro Dienstenwijzer

 

Voordat u ons opdracht geeft om voor een hypotheek te adviseren en te bemiddelen, krijgt u van ons een dienstverleningsdocument en onze Dienstenwijzer. Een dergelijk document stelt u in staat om een beter inzicht in onze dienstverlening te verkrijgen. Het genoemde bedrag in dit dienstverleningsdocument is een gemiddeld bedrag. Daarom krijgt u voorafgaand aan uw eventuele opdracht een overzicht van bedragen van specifieke diensten. Wij rekenen een vast bedrag. Dan weet u waar u aan toe bent en wordt u achteraf niet geconfronteerd met tegenvallers.

 
Hieronder vindt u een uiteenzetting van diverse hypotheekvormen:

ANNUITEITENHYPOTHEEK

LINEAIRE HYPOTHEEK

SPAARHYPOTHEEK
BANKSPAARHYPOTHEEK

LEVENHYPOTHEEK
AFLOSSINGSVRIJE HYPOTHEEK

COMBINATIE HYPOTHEEK
OVERIGE HYPOTHEKENANNUITEITENHYPOTHEEK

Een annuiteitenhypotheek bestaat uit twee delen, namelijk rente en aflossing. De samenstelling van deze twee delen wijzigt gedurende de looptijd. In het begin betaalt u bijna alleen rente en vrijwel geen aflossing. Naarmate de looptijd vordert, betaalt u meer aflossing en minder rente. Aan het eind betaalt u vrijwel alleen aflossing en geen rente meer. Omdat rente wel fiscaal aftrekbaar is en aflossing niet, stijgen dus uw maandelijke netto lasten.

Teneinde de hypotheek af te kunnen lossen bij overlijden, stellen veel banken een aparte risicoverzekering verplicht. U kunt dat op uw leven sluiten en/of op uw partners leven.

VOORDELEN ANNUITEITENHYPOTHEEK:
Zekerheid; na afloop van de looptijd is de annuiteitenhypotheek hypotheekvrij.
Bij tussentijdse beŽindiging is het hypotheekbedrag lager geworden door de aflossing.

NADELEN ANNUITEITENHYPOTHEEK:
Het fiscale voordeel wordt elk jaar minder.

SAMENVATTING ANNUITEITENHYPOTHEEK:
Na 01-01-2013 kan er alleen nog maar een annuiteitenhypotheek of lineaire hypotheek gesloten worden. De annuiteitenhypotheek zal de meest aantrekkelijke hypotheekvorm zijn als u de meest stabiele maandlasten wenst. Wilt u vanaf het begin al veel aflossen, dan kunt u een lineaire hypotheek overwegen. Maar dan dient u wel te beseffen dat dit in het begin veel hogere maandlasten tot gevolg heeft dan een annuiteitenhypotheek.

 LINEAIRE HYPOTHEEK

Een lineaire hypotheek bestaat uit twee delen, namelijk rente en aflossing. De samenstelling van deze twee delen wijzigt gedurende de looptijd. Bij een lineaire hypotheek lost u elk jaar een evenredig deel af. Een voorbeeld: sluit u een lineaire hypotheek af voor 30 jaar, dan lost u elk jaar 1/30 deel af. Rente betaalt u over het nog niet afgeloste hypotheekbedrag. In het eerste jaar betaalt u bijna het volledige bedrag aan rente (er is in het eerste jaar namelijk nog bijna niets afgelost) en een evenredig deel aflossing (bijvoorbeeld 1/30e deel bij een looptijd van 30 jaar). Dat levert in de eerste jaren behoorlijk hoge maandlasten op. Gedurende de looptijd wordt er dus veel afgelost en daardoor worden de maandlasten uiteindelijk lager dan bij een annuiteitenhypotheek.

Teneinde de hypotheek af te kunnen lossen bij overlijden, stellen veel banken een aparte risicoverzekering verplicht. U kunt dat op uw leven sluiten en/of op uw partners leven.

VOORDELEN LINEAIRE HYPOTHEEK:
Zekerheid; na afloop van de looptijd is de lineaire hypotheek hypotheekvrij.
Bij tussentijdse beŽindiging is het hypotheekbedrag lager geworden door de aflossing.

NADELEN LINEAIRE HYPOTHEEK:
De bruto en netto maandlasten zijn in het begin fors hoger dan bij een annuiteitenhypotheek.

Het fiscale voordeel wordt elk jaar minder.

SAMENVATTING LINEAIRE HYPOTHEEK:
Na 01-01-2013 kan er alleen nog maar een annuiteitenhypotheek of lineaire hypotheek gesloten worden. De annuiteitenhypotheek zal de meest aantrekkelijke hypotheekvorm zijn als u de meest stabiele maandlasten wenst. Wilt u vanaf het begin al veel aflossen, dan kunt u een lineaire hypotheek overwegen. Maar dan dient u wel te beseffen dat dit in het begin veel hogere maandlasten tot gevolg heeft dan een annuiteitenhypotheek.

 SPAARHYPOTHEEK

Na 01-01-2013 kan een spaarhypotheek niet meer gesloten worden. Maar wij leggen u het principe uit, omdat bestaande spaarhypotheken mogen blijven doorlopen. Een spaarhypotheek bestaat uit drie delen, namelijk rente, een spaarpremie en een risicopremie. In een spaarhypotheek zult u geen aflossing tegenkomen. Omdat er dus geen aflossing wordt gedaan, blijft de hypotheeksom gedurende de gehele looptijd hetzelfde. U betaalt dus gedurende de gehele looptijd rente over de totale hypotheeksom. Dat lijkt nadelig, maar is het niet. Omdat hypotheekrente fiscaal aftrekbaar is, heeft u gedurende de gehele looptijd het maximale fiscale voordeel (max. 30 jaar).

De spaarpremie betaalt u voor een verzekering, die aan het eind van de looptijd precies 100% van het hypotheekbedrag uitkeert. Dus in plaats van aflossen wordt er met een spaarhypotheek gespaard! Onder bepaalde voorwaarden (laat u door ons adviseren!) bent u zelfs belastingvrij aan het sparen. Het rendement op de spaarpremie is hetzelfde percentage als uw hypotheekrente. Als de hypotheekrente tussentijds stijgt, wordt dus ook het rendement op de spaarverzekering hoger. Bij dat hogere rendement zou u dus meer dan 100% van het hypotheekbedrag gaan sparen. Omdat het principe van een spaarhypotheek is, dat u nooit meer dan 100% kunt sparen, wordt de premie verlaagd. Dan komt het eindbedrag alsnog op 100% van de hypotheeksom. Dus bij een tussentijdse stijging van de hypotheekrente, wordt de spaarpremie verlaagd. Daardoor ontstaat een redelijk stabiele netto maandlast. Bij een verlaging van de hypotheekrente dient de premie verhoogd te worden, anders kunt u nooit 100% van het hypotheekbedrag sparen.

De risicopremie betaalt u voor een uitkering bij overlijden. Bij overlijden van u en/of uw partner kan dan de gehele of gedeeltelijk hypotheeksom worden afgelost.

VOORDELEN SPAARHYPOTHEEK:
Maximaal fiscaal voordeel.
De premie wordt lager bij een hogere hypotheekrente.
Zekerheid; na afloop van de looptijd is de spaarhypotheek hypotheekvrij.
Bij hoge rente heeft u een hoog rendement op uw spaarverzekering.
Gegarandeerde hoge afkoopwaarde bij tussentijdse beeindiging.
Redelijk stabiele netto maandlasten.
Meestal belastingvrij sparen.

NADELEN SPAARHYPOTHEEK:
Na 01-01-2013 kan een spaarhypotheek niet meer gesloten worden.

De premie wordt hoger bij een lagere hypotheekrente.
Bij lage hypotheekrente is het rendement op uw spaarverzekering ook laag.
Om belastingvrij te sparen dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen.

SAMENVATTING SPAARHYPOTHEEK:
Kiest u voor zekerheid en voor maximale fiscale aftrek, dan kiest u voor voortzetting van uw bestaande spaarhypotheek.

  

BANKSPAARHYPOTHEEK

Na 01-01-2013 kan een bankspaarhypotheek niet meer gesloten worden. Maar wij leggen u het principe uit, omdat bestaande bankspaarhypotheken mogen blijven doorlopen. Een bankspaarhypotheek bestaat uit twee delen, namelijk rente en een spaarinleg. In een bankspaarhypotheek zult u geen aflossing tegenkomen. En ook geen  risicoverzekering (onder bepaalde voorwaarden bent u wel verplicht een risicoverzekering af te sluiten, bijvoorbeeld in de meeste gevallen bij een tophypotheek). Omdat er dus geen aflossing wordt gedaan, blijft de hypotheeksom gedurende de gehele looptijd hetzelfde. U betaalt dus gedurende de gehele looptijd rente over de totale hypotheeksom. Dat lijkt nadelig, maar is het niet. Omdat hypotheekrente fiscaal aftrekbaar is, heeft u gedurende de gehele looptijd het maximale fiscale voordeel (max. 30 jaar).

De spaarinleg wordt gestort op een geblokkeerde spaarrekening, die aan het einde van de looptijd precies 100% van het hypotheekbedrag uitkeert. Dus in plaats van aflossen wordt er met een bankspaarhypotheek gespaard! Onder bepaalde voorwaarden (laat u door ons adviseren!) bent u zelfs belastingvrij aan het sparen. Het rendement op de bankspaarinleg is hetzelfde percentage als uw hypotheekrente. Als de hypotheekrente tussentijds stijgt, wordt dus ook het rendement op de bankspaarinleg hoger. Bij dat hogere rendement zou u dus meer dan 100% van het hypotheekbedrag gaan sparen. Omdat het principe van een bankspaarhypotheek is, dat u nooit meer dan 100% kunt sparen, wordt de inleg verlaagd. Dan komt het eindbedrag alsnog op 100% van de hypotheeksom. Dus bij een tussentijdse stijging van de hypotheekrente, wordt de spaarpremie verlaagd. Daardoor ontstaat een redelijk stabiele netto maandlast. Bij een verlaging van de hypotheekrente dient de premie verhoogd te worden, anders kunt u nooit 100% van het hypotheekbedrag sparen.

In sommige gevallen is een risicoverzekering bij een bankspaarhypotheek niet verplicht. Maar u dient voor uzelf goed te overwegen of een hypotheek zonder risicoverzekering wel verstandig is. Wij adviseren u graag.

Let Op!

De naam bankspaarhypotheek suggereert dat er gespaard wordt op een spaarrekening. Helaas heeft de overheid besloten dat een bankspaarhypotheek ook een hypotheek met een beleggingsrekening kan zijn. Dus in plaats van sparen, wordt er dan belegd op een aan de hypotheek gekoppelde beleggingsrekening. De naam bankspaarhypotheek in combinatie met een beleggingsrekening leidt ons inziens tot misverstanden.

VOORDELEN BANKSPAARHYPOTHEEK:
Maximaal fiscaal voordeel.
De spaarinleg wordt lager bij een hogere hypotheekrente.
Zekerheid; na afloop van de looptijd is de bankspaarhypotheek hypotheekvrij.
Bij hoge rente heeft u een hoog rendement op uw spaarinleg.
Redelijk stabiele netto maandlasten.
Meestal belastingvrij sparen.

NADELEN BANKSPAARHYPOTHEEK:
Na 01-01-2013 kan een bankspaarhypotheek niet meer gesloten worden.

De spaarinleg wordt hoger bij een lagere hypotheekrente.
Bij lage hypotheekrente is het rendement op uw spaarinleg ook laag.
Om belastingvrij te sparen dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen.

SAMENVATTING BANKSPAARHYPOTHEEK:
Kiest u voor zekerheid, voor maximale fiscale aftrek en heeft u niet een (volledige) risicoverzekering nodig, dan kiest u voor voortzetting van uw bestaande bankspaarhypotheek.

 

 
 
 

LEVENHYPOTHEEK

Na 01-01-2013 kan een levenhypotheek niet meer gesloten worden. Maar wij leggen u het principe uit, omdat bestaande levenhypotheken kunnen mogen doorlopen. Een levenhypotheek (waaronder ook een beleggingshypotheek valt op basis van een verzekering) lijkt op een spaarhypotheek en bestaat ook uit drie delen, namelijk rente, een levenpremie en een risicopremie. In een levenhypotheek zult u geen aflossing tegenkomen. Omdat er dus geen aflossing wordt gedaan, blijft de hypotheeksom gedurende de gehele looptijd hetzelfde. U betaalt dus gedurende de gehele looptijd rente over de totale hypotheeksom. Dat lijkt nadelig, maar is het niet. Omdat hypotheekrente fiscaal aftrekbaar is, heeft u gedurende de gehele looptijd het maximale fiscale voordeel (max. 30 jaar).

De levenpremie betaalt u voor een verzekering met een bepaald rendement op de einddatum. Dat kan een winstdelingssysteem zijn, een rendement op basis van bijvoorbeeld staatsleningen, of een rendement op basis van beleggingen. Bij beleggingen moet u niet alleen aan aandelen denken. Ook een belegging op basis van obligaties of vastgoed is mogelijk. Of een mix van diverse soorten beleggingen. Wij adviseren u graag. Wilt u gokken op een hoog rendement, dan zult u ook meer risico moeten nemen. In tegenstelling tot een spaarhypotheek heeft u nooit de zekerheid dat aan het eind van de looptijd de hypotheek kan worden afgelost. De waarde  van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Er kan dus een tekort ontstaan bij te weinig rendement of er kan een positief saldo overblijven bij een goed rendement. Omdat op dit moment de rente zeer laag is, adviseren wij een levenhypotheek alleen op basis van beleggingen. Dit levert naar alle waarschijnlijkheid meer rendement op dan een (traditionele) levenhypotheek. Maar . . . . . . . . als u niet speculatief bent ingesteld, kunt u de beleggingshypotheek beter links laten liggen. Want het kan ook zeer negatief uitpakken. Wij adviseren u graag.

De risicopremie betaalt u voor een uitkering bij overlijden. Bij overlijden van u en/of uw partner kan dan de gehele of gedeeltelijk hypotheeksom worden afgelost.

VOORDELEN LEVENHYPOTHEEK:
Maximaal fiscaal voordeel.
De premie wordt niet hoger bij een lagere hypotheekrente.
Kans op een hogere uitkering dan de hypotheeksom.
Meestal belastingvrij sparen.

NADELEN LEVENHYPOTHEEK:
Na 01-01-2013 kan een levenhypotheek niet meer gesloten worden.

Kans op een (veel) lagere uitkering bij tegenvallende rendementen.
De premie wordt niet lager bij een hogere hypotheekrente.
Geen gegarandeerde afkoopwaarden bij tussentijdse beeindiging.
Om belastingvrij te sparen dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen.

SAMENVATTING LEVENHYPOTHEEK:
Kiest u bewust voor risico's met kans op een hoger rendement, dan kiest u voor voortzetting van uw bestaande beleggingshypotheek.

 AFLOSSINGSVRIJE HYPOTHEEK

Na 01-01-2013 kan een aflossingsvrije hypotheek niet meer gesloten worden. Maar wij leggen u het principe uit, omdat bestaande aflossingsvrije hypotheken mogen blijven doorlopen. Een aflossingsvrije hypotheek bestaat uit een deel, namelijk alleen rente. Doordat u geen aflossing of spaarpremie betaalt, blijft de hypotheeksom hetzelfde. Daardoor heeft u gedurende de gehele looptijd een maximaal fiscaal voordeel. Maar de hypotheek kent geen einddatum, want er wordt niet afgelost of gespaard. Daardoor loopt deze hypotheek in de praktijk meestal veel langer dan een andere vorm van hypotheek. Weliswaar zijn de maandelijkse lasten het laagst (u betaalt immers alleen rente) maar het totaalbedrag is aanzienlijk hoger, omdat u meer jaren voor deze lening dient te betalen. De rente is voor maximaal 30 jaar aftrekbaar. Meestal kan maar een beperkt deel van de hypotheek in een aflossingsvrije hypotheek worden gesloten. 

Bij overlijden is er geen verzekering die de hypotheek kan aflossen. Sommige banken stellen een aparte risicoverzekering verplicht. U kunt dat op uw leven sluiten en/of op uw partners leven.

VOORDELEN AFLOSSINGSVRIJE HYPOTHEEK:
De laagste lasten per maand.
Maximaal fiscaal voordeel.

NADELEN AFLOSSINGSVRIJE HYPOTHEEK:
Na 01-01-2013 kan een aflossingsvrije hypotheek niet meer gesloten worden.

Geen vermogensopbouw; u lost niets af en/of spaart niets.
Bij theoretische looptijd van 75 jaar veel hogere totale hypotheeklasten.

SAMENVATTING AFLOSSINGSVRIJE HYPOTHEEK:
Wilt u alleen op korte termijn naar uw maandlasten kijken, dan is voortzetting van uw bestaande aflossingsvrije hypotheek een mogelijkheid.

 
 

COMBINATIE HYPOTHEEK

Met een combinatiehypotheek kunt u een combinatie maken van diverse hypotheeksoorten. Elk deel kan een andere einddatum krijgen, voor het ene deel kan de rente voor 10 jaar vastgezet worden en voor een ander deel kan de rente vastgezet worden voor bijvoorbeeld 15 jaar. Zo kunt u een hypotheek op maat samenstellen. Wij adviseren u graag.

 
 

OVERIGE HYPOTHEKEN

Er zijn nog diverse andere hypotheek-soorten. Ook hierin willen wij u graag adviseren.

 EEN GOED HYPOTHEEK ADVIES

Een goed hypotheek-advies is een absolute noodzaak. Het gaat immers om een behoorlijke investering. Adviesburo Wegro adviseert u graag vrijblijvend. Objektief en onafhankelijk, altijd rekening houdend met uw belangen. Zo u wilt bij u thuis of 's avonds. Waarom belt u niet voor een vrijblijvende afspraak? Ons telefoonnummer is 026-3812602. Of stuur ons een email.

 
 
 
 

HOME PAGE