FORMULIEREN:

 

 

Inboedelwaardemeter

Wij maken u erop attent dat de Inboedelwaardemeter per 2017 niet meer wordt uitgegeven door het

Verbond van Verzekeraars. Wel kunt u deze inboedelwaardemeter gebruiken ter indicatie. De uitkomst dient dan verhoogd te worden met 1% zijnde de inboedelwaardeindex.