BELEGGEN

Beleggen kunt u op een aantal manieren doen:

 
Beleggen via een Verzekering
Beleggen via Banksparen of een Beleggingsfonds
Beleggen door zelf aandelen te kopen


De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


Beleggen via een Verzekering:

Kapitaal opbouwen met beleggingen via een verzekering kan interessant zijn. Ten eerste neemt de verzekeraar u alle werkzaamheden uit handen. Dus u hoeft niet zelf te kopen en/of te verkopen.  U kunt kiezen uit een groot aantal fondsen met meer/minder risico. Er bestaat zelfs een mogelijkheid om met een bepaalde garantie te beleggen in bijvoorbeeld een Mix Fonds of een Obligatiefonds. Ook kunt u premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid meeverzekeren. Dat is een extra zekerheid, want de verzekering blijft doorlopen ook al zou uw financiλle situatie verslechterd zijn door arbeidsongeschiktheid. Want de verzekeraar neemt uw premiebetaling helemaal of gedeeltelijk over. Er zijn twee mogelijkheden:

 

Mogelijkheid 1:

Bij een lijfrenteverzekering kan de premie fiscaal aftrekbaar worden gemaakt. Daardoor wordt uw netto investering meestal ca. 41% lager! De uitkeringen zullen in periodieke termijnen bruto worden uitgekeerd.

 

Mogelijkheid 2:

Bij een kapitaalsverzekering wordt op de einddatum het beleggingskapitaal ineens uitgekeerd. Over de waarde van het beleggingskapitaal dient jaarlijks belasting in box 3 te worden betaaald:

tot € 75.000,-- wordt 0,86% vermogensrendementsheffing geheven.

vanaf € 75.000,-- tot € 975.000,-- wordt 1,38% vermogensrendementsheffing geheven.

vanaf € 975.000,-- wordt 1,62% vermogensrendementsheffing geheven.

  Er geldt een vrijstelling van € 25.000,-- per fiscale partner.

 

Dienstverleningsdocument

Voordat u ons opdracht geeft om voor een beleggingsverzekering of beleggingslijfrenteverzekering te adviseren en te bemiddelen, krijgt u van ons een dienstverleningsdocument Vermogen Opbouwen. Een dergelijk document stelt u in staat om een beter inzicht in onze dienstverlening te verkrijgen. Het genoemde bedrag in dit dienstverleningsdocument is een gemiddeld bedrag. Daarom krijgt u voorafgaand aan uw eventuele opdracht een overzicht van bedragen van specifieke diensten. Wij rekenen een vast bedrag. Dan weet u waar u aan toe bent en wordt u achteraf niet geconfronteerd met tegenvallers.

 

Adviesburo Wegro kan u een goede beleggingsverzekering aanbieden waarbij wij rekening houden met alle voorwaarden waaraan een dergelijke verzekering moet voldoen. Voor bijvoorbeeld een aanvulling op uw pensioen. Vraag informatie aan door ons te bellen (026-3812602) of te emailen.
 


Beleggen via Banksparen of een Beleggingsfonds:

Een bekende manier van beleggen is beleggen via een beleggingsfonds. Daarbij spreidt u enigszins de risico's, omdat een beleggingsfonds aandelen heeft van meerdere bedrijven. Zou een bepaald aandeel (tijdelijk) minder waard worden, dan wordt dat veelal gecompenseerd door andere aandelen. U ontvangt jaarlijks dividend, waar meestal nieuwe aandelen voor gekocht worden. Er zijn 2 mogelijkheden:

 

Mogelijkheid 1:

Bij banksparen t.b.v. lijfrente kan de premie fiscaal aftrekbaar worden gemaakt. Daardoor wordt uw netto investering meestal ca. 41% lager! De uitkeringen zullen in periodieke termijnen bruto worden uitgekeerd.

 

Mogelijkheid 2:

Bij een beleggingsfonds met of zonder einddatum wordt een beleggingskapitaal opgebouwd. Over de waarde van het beleggingskapitaal dient jaarlijks belasting in box 3 te worden betaaald:

tot € 75.000,-- wordt 0,86% vermogensrendementsheffing geheven.

vanaf € 75.000,-- tot € 975.000,-- wordt 1,38% vermogensrendementsheffing geheven.

vanaf € 975.000,-- wordt 1,62% vermogensrendementsheffing geheven.

  Er geldt een vrijstelling van € 25.000,-- per fiscale partner.

 

 
 


Beleggen door zelf aandelen te kopen:

 U kunt aandelen en/of opties zelf kopen door een koopopdracht aan uw bank te geven. Bent u thuis in beleggen en denkt u een beter resultaat te kunnen behalen dan beleggingsfondsen, dan is zelf kopen een mogelijkheid. Maar u dient wel de risico's in te schatten, want die kunnen behoorlijke gevolgen hebben.

 

Er zal jaarlijks over de waarde van de beleggingen een belastingheffing worden geheven:

tot € 75.000,-- wordt 0,86% vermogensrendementsheffing geheven.

vanaf € 75.000,-- tot € 975.000,-- wordt 1,38% vermogensrendementsheffing geheven.

vanaf € 975.000,-- wordt 1,62% vermogensrendementsheffing geheven.

  Er geldt een vrijstelling van € 25.000,-- per fiscale partner.  

 
 
 

HOME PAGE


..